Momenteel is de woning verhuurd. De gegevens voor deze woning zijn als volgt.  

Wonen: 95m2
Schuur: 6m2
Perceel: 94m2
Inhoud: 278m3

Voorwaarden voor verhuur:

Te huur voor een gezinshuishouden van maximaal 3 personen.

De huur moet voor de 1e van de betreffende maand op de rekening staan van de verhuurder.

Minimale huurperiode 12 maanden.

Maandelijks gezamenlijke inkomen minimaal drie keer de maandelijkse huur.

1 maand kijkrecht voor de verhuurder bij beëindiging van het huurcontract.

Geen huisdieren m.u.v. zeer kleine huisdieren als een hamster of een parkiet; altijd in overleg.

ROZ huurcontract.

Er mag niet gerookt worden.

Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid.

Onderverhuur (Airbnb, etc.) is niet toegestaan.

De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage volgens de CPI index plus één procent conform de regelgeving.

Gas, water, elektriciteit en telefoon/internet dienen door de huurder zelf geregeld en betaald te worden bij aanvang van de huur.

Bij interesse voor deze huurwoning dient u aan te leveren

Kopie paspoort dan wel ander geldig legitimatiebewijs (BSN nummer doorgehaald).

Kopie van twee op één volgende loonstroken.

Kopie van de arbeidsovereenkomst of door werkgever getekende intentieverklaring.

Betalingsbewijs storting salaris op rekening (dagafschrift); mag digitaal zijn.